Karibu Mkulima Library

Mkulima Library inapatikana ndani ya  Maktaba ya Taifa ya Sokoine  ya Kilimo (SNAL) iliyoko Chuo Kikuu cha Sokoine cha  Kilimo (SUA) mjini Morogoro. Mkulima Library imeanzishwa mwaka 2016 ikiwa ni marekebisho ya muundo wa SNAL kwa lengo la  kutoa habari na taarifa za kilimo kwa ajili ya matumizi ya wakulima hapa Tanzania.