Mawasiliano

Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali unaweza
Kutuma barua pepe: mkulima@suanet.ac.tz
Kupiga simu: 0754415464, 0754317440
Kutuma ujumbe mfupi wa maneno: 0754415464, 0712309086